Cursus Open Boek

Voor leerkrachten die affiniteit hebben met lezen en het team willen ondersteunen in een structurele aanpak voor leesbevordering is er de cursus Open Boek. Deze regionale cursus leidt leerkrachten op tot leescoördinator. De taak van een leescoördinator is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs te brengen. De invalshoek is de leesbevordering: leesbeleving en -interesse, lees motivatie en literaire competenties.

De Leescoördinator

Leesdeskundige binnen de school

Leescoördinatoren hebben de belangrijke taak het leesbeleid binnen de basisschool vorm te geven door het opstellen, en met het team uitvoeren van een (school)leesplan. In de cursus Open Boek leer je onder meer genres kennen in de jeugdliteratuur,  de relatie kennen tussen technisch en begrijpend lezen en leesbevordering, het organiseren  van een boekenkring, zinvol werken met informatieve boeken, het opstellen van een leesplan en het motiveren van het team.

Achtergrond Informatie

Open Boek is ontwikkeld met steun van Stichting Lezen en Kunst van Lezen (een initiatief van het ministerie van OCW) door Jos Walta, leesbevorderaar.

De regionale cursus wordt georganiseerd door bibliotheek de Boekenberg en Bas Snijders zal als gecertificeerd trainer, namens de bibliotheek, de cursus verzorgen. Huiswerkopdrachten maken onderdeel uit van de cursus. De cursus zal plaatsvinden in bibliotheek de Boekenberg of in overleg op een locatie naar uw keuze. De cursus sluit af met een certificaat. 

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit:

 • Open Boek, Handboek leesbevordering, Jos Walta
 • Cursusmap (verkrijgbaar bij aanvang cursus)

Kosten en duur van de cursus

De cursus is gratis voor leerkrachten van scholen met een Bibliotheek op School

Voor overige scholen bedraagt de cursus (incl. cursusmateriaal) €300,-- (excl. BTW). De cursus duurt 4 dagdelen van elk 3 uur. De cursus Open Boek is opgenomen in Registerleraar met een studiebelasting van 40 uur, waarvan 12 uur cursustijd.

Cursusdata

Najaar 2019 start een nieuwe cursus!

 

 • Bijeenkomst #1 woensdag 4 september 
 • Bijeenkomst #2 woensdag 25 september 
 • Bijeenkomst #3 woensdag 16 oktober 
 • Bijeenkomst #4 woensdag 6 november 
 • Bijeenkomst #5 woensdag 5 februari (certificaatuitreiking)

Alle bijeenkomsten zijn van 14:00 tot 17:00 en vinden plaats in De Boekenberg, Spijkenisse of Cultuurhuis De Nieuwe Veste, Hellevoetsluis

Aanmelden

aanmelden of meer informatie?

Aanmelden kan door een mail te sturen aan bsnijders@deboekenberg.nl ovv naam, school, klas en contactgegevens. Bas is ook telefonisch of per WhatsApp te bereiken op 06-83668154.

De cursus vindt doorgang indien het minimale aantal deelnemers is bereikt.

Inhoud van de cursus

Bijeenkomst 1 - De kracht van kinderboeken: kennis en fantasie

 • Visie op lezen en leesbevordering
 • Het beslissende boek
 • Hoe breng je een tekst tot leven
 • Acht boekensoorten en hun functies

Bijeenkomst 2 - Basisvaardigheden van elke leerkracht

 • Drie dimensies van lezen
 • Teksten categoriseren
 • Basisvaardigheden: Vertellen, voorlezen,voordragen, presenteren
 • Van spreekbeurt naar mondelingepresentatie

Bijeenkomst 3 - Werkvormen en campagnes

 • Verbindende werkvormen: interactiefwerken met prentenboeken, vrij lezen,boekenkring en Vertel eens…
 • Geïntegreerde werkvormen: boekproject,thematisch werken, storyline approachen kunstproject
 • Relatie tussen werkvormen en campagnes
 • Inroostering werkvormen

Bijeenkomst 4 - Schoolbibliotheek en leescoördinator

 • Leren lezen en leesbevordering
 • De schoolbibliotheek
 • Taak leescoördinator
 • Jaarplan en leesplan
 • Introductie in het team