Belastingspreekuur, bereid je voor!

Gepubliceerd op: 23 januari 2020 12:39

Heb je een afspraak gemaakt bij het belastingspreekuur? Dan moet je een aantal gegevens meenemen, zodat Stichting Welzijn Ouderen je op een goede manier kan helpen bij het invullen van het aangiftebiljet. Er zijn een aantal gegevens die je altijd mee moet nemen. Andere gegevens zijn afhankelijk van jouw specifieke situatie. Met behulp van onderstaande lijst kun je bepalen welke gegevens je mee moet brengen.

Je moet in ieder geval meenemen:
- Afspraakbevestiging
- Geldig legitimatiebewijs
- Machtigingscode van jezelf. Heb je een partner dan heb je voor hem/haar een aparte code nodig.
- Uitnodiging aangifte doen
- Machtiging (bijlage bij afspraakbevestiging)
- Eventueel voorlopige aanslag 2019

Als je inkomsten uit werk of woning hebt
Geniet je loon, uitkering en/of pensioen
- Jaaropgave(n) 2019

Als je een eigen woning (koopwoning) hebt
- WOZ-waarde peildatum 1-1-2018 of aanslag OZB die in 2017 door de gemeente is verzonden
- Overzicht betaalde (hypotheek)rente 2018
- Datum afsluiten (hypotheek)schuld
- Notarisafrekening (bij aan- en/of verkoop woning in 2018 of oversluiten hypotheek)

Als je kosten maakt
Maak je reiskosten woning-werk
- Openbaar vervoersverklaring. Overzichten van transacties met de OV-chipkaart

Andere inkomsten
Alimentatie, overige inkomsten
- Bankafschriften ontvangen alimentatie
- Specificatie opbrengsten en kosten

Als je verzekeringen of lijfrenten hebt afgesloten
Betaal je lijfrentepremie of stort je voor een lijfrentespaarrekening
- Deze premies of stortingen zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Om dit te beoordelen moet je navolgende gegevens meenemen; Lijfrentepolis, clausuleblad, betalingsbewijzen, verklaring pensioenaangroei 2019 (factor A) en inkomensgegevens 2019

Betaal je vrijwillige verzekeringen ANW of WAO
- Polis en betalingsbewijzen

Sparen en beleggen
- Saldoafschrift(en) (van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen) per 1 jan 2019

Aftrekposten

Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen voor ex-partner en/of kind
- Betalingsbewijzen en naam, geboortedatum, adres en woonplaats ex-partner en/of kind

Specifieke zorgkosten
- Betalingsbewijzen, nota’s en/of bankafschriften, specificatie declaratie’s zorgverzekering.

Voorgeschreven dieet
- Recente dieetverklaring arts verplicht

Studiekosten en andere scholingsuitgaven
- Betalingsbewijzen, nota’s en/of bankafschriften kennisgeving ontvangen studiefinanciering (DUO)

Giften aan ANBI’s (Instellingen die bij de belastingdienst zijn geregistreerd als Algemeen Nut Beoogde Instellingen) of verenigingen
- Betalingsbewijzen, nota’s en/of bankafschriften
- Bij periodieke giften, RSIN/Fiscaal nummer of transactienummer van de instelling/vereniging