DigiTaalhuis ontvangt financiële stimulans

Gepubliceerd op: 21 januari 2022 15:00

Op vrijdag 14 januari ontving het DigiTaalhuis Nissewaard een cheque ter waarde van € 3.500,- van BP en Visser & Smit Hanab. Dit bedrag geven zij weg naar aanleiding van de positieve veiligheidsprestaties op één van de gezamenlijke projecten. Met dit geld wordt een mobiele DigiTaalhuis-balie gerealiseerd zodat inwoners van Nissewaard ook in de wijk taal- en computerondersteuning kunnen krijgen in de vorm van spreekuren, activiteiten en andere vormen van dienstverlening. De bibliotheek vindt het namelijk belangrijk dat iedereen zelfstandig kan deelnemen aan de samenleving.

Taalondersteuning
Het DigiTaalhuis in de Boekenberg is een centrale plek in Nissewaard waar inwoners met een taalachterstand of beperkte digitale vaardigheden geholpen kunnen worden. Tijdens de wekelijkse spreekuren is er een deskundig team aanwezig dat helpt bij het vinden van de juiste hulp. In het DigiTaalhuis is een collectie aanwezig om zelf aan de slag te gaan. Daarnaast kunnen geïnteresseerden aansluiten bij het Taalcafé en Digicafé. Er worden daarnaast diverse trainingen voor uiteenlopende doelgroepen georganiseerd. Te denken valt aan een signaleringstraining laaggeletterdheid voor huisartsen of medewerkers van het Jeugdondersteuningsteam (JOT) van de gemeente Nissewaard.

Digitaal bijblijven
Daarnaast vormt het DigiTaalhuis een belangrijke schakel bij digitale inclusie, een belangrijk en actueel thema. Zo worden er laagdrempelige trainingen georganiseerd als Klik-en-Tik waar basis computervaardigheden worden bijgebracht. Ook leren cursisten omgaan met hun DigiD. Eind 2020 opende in de Boekenberg een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) waar mensen op weg geholpen worden met vragen over de digitale overheid. Te denken valt aan zaken zoals zorg- en huurtoeslag, DigiD, betalen van verkeersboetes in delen en meer.

Over BP en Visser & Smit Hanab
Om in te kunnen spelen op de vraag naar schonere en nieuwe brandstoffen, de betrouwbaarheid van installaties te vergroten en de efficiëntie op het gebied van energie en onderhoudskosten te verbeteren, zijn er continue verschillende projecten in uitvoering op de locatie BP Europoort. Visser & Smit Hanab, onderdeel van VolkerWessels, is al ruim 150 jaar de specialist op het gebied van boven- en ondergrondse leiding- en kabelinfrastructuur en hoogspanningsinstallaties en werkt met haar afdeling Industrie aan de diverse projecten van BP. Visser & Smit Hanab wil samen met haar klanten de energietransitie realiseren en versnellen.

Veiligheid voor mens en milieu topprioriteit
Voor zowel BP als Visser & Smit Hanab heeft veiligheid altijd de hoogste prioriteit. Er is daarom een bonus gekoppeld aan de veiligheidsperformance van een gezamenlijk project die ze graag toe willen kennen aan een regionaal goed doel om zo wat terug te kunnen doen voor de maatschappij. Het initiatief van Bibliotheek de Boekenberg en haar partners sluit hier prima op aan.