VoorleesExpress valt in de prijzen!

Gepubliceerd op: 11 december 2018 12:02

Tijdens de Nationale Vrijwilligersdag op vrijdag 7 december werd de VoorleesExpress Voorne-Putten gekozen tot beste nieuwe initiatief van 2018. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. We vertellen je dan ook graag meer over dit bijzondere project!

Wat is de VoorleesExpress?
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

Waarom de VoorleesExpress?
Kinderen in Nederland hebben ongelijke kansen in het onderwijs. Ze hebben niet dezelfde mogelijkheden op een succesvolle schoolloopbaan, ook al zijn ze even slim. Bij gelijke intelligentie is het bepalend uit welk gezin je komt. Als jouw ouders laagopgeleid zijn en je thuis weinig gestimuleerd wordt, heb je minder kans op een succesvolle onderwijscarrière.

Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen, meer lezen en leesvaardiger zijn. Hierdoor presteren deze kinderen beter op school. Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig. Ouders kunnen het best zo vroeg mogelijk met een positieve leesopvoeding beginnen.

Wie zijn de initiatiefnemers?
De VoorleesExpress Voorne-Putten is een initiatief van Bibliotheek de Boekenberg en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. Het is onderdeel van een landelijk project waarin bibliotheken de verbinding vormen tussen onderwijs, welzijn en thuis. Met het winnen van deze prijs is een vervolgtraject mogelijk waarin we laaggeletterde ouders voor een langere termijn kunnen ondersteunen.

Wil je meer lezen over de VoorleesExpress bezoek dan https://voorleesexpress.nl