Website voor taal- en computervragen

Gepubliceerd op: 4 november 2019 14:44

Voor inwoners met taal- en computervragen is het soms onduidelijk waar zij terecht kunnen in Nissewaard. Dit terwijl veel organisaties een cursus organiseren of begeleiding bieden. Om deze reden hebben de partners van het DigiTaalhuis de handen ineen geslagen en een gezamenlijke website gerealiseerd waarop het lokale aanbod verzameld staat. Op www.nissewaardleert.nl zie je in één oogopslag waar je met jouw vraag terecht kunt.

Schrijven, spreken, luisteren
Wil je de Nederlandse taal (beter) leren schrijven, spreken en luisteren? Dan helpen de taalpartners je graag. Er wordt ondersteuning geboden aan inwoners die Nederlands als eerste of tweede taal hebben. Inwoners die Nederlands als tweede taal hebben, zijn soms ook inburgeringsplichtig. Voor hen is ook uitgebreide informatie beschikbaar over waar zij terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld regelgeving en scholing.

Digitale vaardigheden
Ook wie op zoek is naar digitale ondersteuning kan op de website terecht. Volg een computerles zodat je zelf e-mails kunt versturen, op het internet naar informatie kan zoeken en gebruik kan maken van Facebook, Skype, LinkedIn en YouTube. Ook als je vragen hebt over het omgaan met de digitale overheid, zoals de gemeente, het UWV, de Belastingdienst en het aanvragen van een DigiD zijn er instanties die je kunnen helpen.

Vrijwilliger worden
Beschik je zelf over deze basisvaardigheden en wil je een ander hiermee helpen? Dat kan bij diverse organisaties in Nissewaard. Zij zijn regelmatig op zoek naar extra ondersteuning. Op de website vind je van deze organisaties contactinformatie.

Over het DigiTaalhuis
Het DigiTaalhuis is in 2015 opgezet door Bibliotheek de Boekenberg met ondersteuning van gemeente Nissewaard en Stichting Lezen & schrijven.
Verschillende (taal)organisaties werken samen binnen dit netwerk, waaronder Albeda College, Budgetmaatjes, HorizonTaal, Humanitas, IVIO Opleidingen, Kwadraad, Pameijer, Leger des Heils, Stichting Welzijn Ouderen, Taaltent & organisatie, Vluchtelingenwerk Nederland, Volksuniversiteit De Kring en Vrijwilligers Academie Nissewaard. Hierdoor kunnen vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd.

Spreekuur
Er wordt vanuit het DigiTaalhuis wekelijks op maandag en dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur een spreekuur georganiseerd in de Boekenberg. Op woensdag van 13.00 tot 15.00 uur is er een speciaal spreekuur voor inburgeraars. Je kunt er terecht met al je taal- en computervragen. De vrijwilligers van het DigiTaalhuis voeren een kennismakingsgesprek en zorgen indien nodig voor een warme doorverwijzing naar een organisatie die de juiste hulp kan bieden.