Opening Bibliotheek op school

Gepubliceerd op: 10 november 2021 16:28

Team Jeugd & Educatie van Bibliotheek de Boekenberg en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta werkt structureel samen met de basisscholen De Duif, De Hoeksteen en De Veenvlinder op het gebied van taalontwikkeling, leesbevordering en digitale geletterdheid. Samen stimuleren de organisaties kinderen om meer te lezen op school en thuis. In oktober en november werd er daarom op meerdere locaties een Bibliotheek op school geopend.

Feestelijke opening
Op vrijdag 15 oktober werd er op de locaties Salamanderveen en Snoekenveen van basisschool De Duif in Spijkenisse een Bibliotheek op school geopend. Twee weken later op donderdag 28 oktober volgde basisschool De Veenvlinder. En op maandag 1 en woensdag 3 november waren de locaties Gangesstraat en Rijnlaan van basisschool De Hoeksteen aan de beurt. Na de feestelijke opening door de leesconsulenten van Team Jeugd & Educatie konden de leerlingen met een eigen bibliotheekpas meteen hun eerste boek lenen. Naast de scholen in Nissewaard opent het team voor eind 2021 ook 4 nieuwe locaties op Goeree-Overflakkee.

Lezen onverminderd belangrijk
Veel kleuters hebben bij aanvang van de basisschool een taalachterstand van zo’n 2.000 woorden. En onderzoek wijst uit dat bij het verlaten van de basisschool 25% van de leerlingen een taalachterstand heeft van 2,5 jaar. “Dit zijn zorgelijke cijfers. Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Met de Bibliotheek op school zorgen we er samen met scholen voor dat er dagelijks aandacht is voor leesplezier en -motivatie op school én thuis.” zo zegt Bas Snijders, teamleider Jeugd & Educatie 0-18 van de bibliotheek.

Het team voert actief beleid voor de doelgroep kinderen van 0 tot 12 jaar oud, waarbij het (jonge) kind centraal staat. De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken, scholen en gemeentes structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en digitale geletterdheid voor kinderen.