Meld een gezin aan

Wil je een gezin aanmelden voor de VoorleesExpress? Dan zijn er enkele belangrijke punten. Kijk of hieraan voldaan wordt voordat je aanmeldt.

Uit onderzoek blijkt, dat voorlezen na 20 weken het beste kan worden overgenomen door de ouders. Daarom kan elk gezin maar 1 keer meedoen. De motivatie van de ouders is dus zeer belangrijk.
Is er na deelname aan de VoorleesExpress behoefte aan meer en langere ondersteuning, dan is het mogelijk om op een andere manier ondersteuning te krijgen.

Welke gezinnen kunnen meedoen?

Algemeen

  • De kinderen in het gezin zijn tussen de 2 en 8 jaar.
  • Er is een veilige, stabiele thuissituatie. De ouders kunnen op redelijk niveau in het Nederlands of Engels redden. 
  • Het is mogelijk om 20 achtereenvolgende weken op een vast moment samen, met kind(eren) en ouders, voor te lezen.
  • Ouders en kind(eren) hebben geen verstandelijke beperking

Motivatie

  • De ouders zijn gemotiveerd om hun kind(eren) te helpen met taal, zijn altijd aanwezig tijdens het voorlezen en doen actief mee.

Taal

  • De kinderen vinden taal moeilijk of hebben een taalachterstand.
  • De ouders vinden voorlezen moeilijk.
  • De ouders vinden het moeilijk om te stimuleren in de taalontwikkeling.

Meld een gezin aan